BLINGTRONG

Sådan kommer du i gang

Alle veje fører til en legende tilgang

Vi anbefaler, at man lader sig inspirerer via FAQ’en herunder, PlayCases og Værktøjskassen, der tilsammen gerne skulle sætte jer i stand til at gå i kast med den legende tilgang; at designe de første prøvehandlinger. Under Viden finder du fagligt inspiration, dokumentation og evidens for det didaktiske tankesæt, der kendetegner den legende tilgang.

“Vi oplever, at der nu begynder at komme flere succeshistorier fra arbejdet med legende tilgange til teknologiforståelse, som øger arbejdsglæden og motivationen for os og det øvrige pædagogiske personale”

-Medlem af kapacitetsteam

Deltagere

Play@Heart drives af en projektledelse fra de seks professionshøjskoler i landet. Deltagerne i projektet er kommunale skoleforvaltninger samt lærere og skoleledelser fra 12 udvalgte grundskoler.

Tidshorisont

Projektet løber fra 2021 til 2025. I de første tre år deltager de 12 skoler og efterfølgende afrundes projektet i 2025.

Målgrupper

Projektets målgruppe er lærere, skolepædagoger og skoleledere. Børnenes oplevelser og betragtninger er centrale i udviklingsprocessen.

Ofte stillede spørgsmål

Sådan kommer du i gang med dit team

Det er vigtigt, at I i teamet giver jer selv tid til at lege forløbene og teknologierne igennem. På den måde får i som team etableret et nyt fælles tredje sprog, og oplever kvaliteten ved den legende tilgang. på egen krop.

Kig bagerst på hylderne; de forløb, der blev til i en mere målstyringsfri tid; her kan I som team finde rigtig meget  igangsættende inspiration til videre forløbsudvikling.

Vi tager legen seriøst. Af samme grund leger vi ikke, men anvender elementer fra legen, derfor: en legende tilgang; legestemninger, anslag, legetyper, m.v.

Afklar indbyrdes, hvad der kan ske, hvis “alt kan gå galt” – hvad sker der, når vi som team vover det uforudsigelige? Hvad er det værste, der kan ske?

Ligesom gode oplevelser, bør gode forløb også deles og ikke mindst tillempes (hackes), vær ikke bange for at fejle i forsøget!

Sådan kommer du i gang med undervisning

Som undervisere skal vi ikke kun lære vores elever de rigtige svar. Vi skal i højere grad lære dem, hvordan de reagerer, når de ikke kender svaret. Måske kunne første lektion i et legende perspektiv handle om dette at fejle, og eventuelt hvilken visdom, der kan skjule sig heri? Altså en forventningsafstemning af fejlmodig karakter.

Intet sætter et forløb så godt igang som et veludført og iscenesat anslag. Et anslag er her, hvor du sætter tonen, indkredser emne/fordybelsesområde med et firnuligt greb, der sætter sig som en oplevelse hos eleverne, noget, der gør det mindeværdigt. Med lys, mørke, udklædning, lyd-effekter, billeder, video, duft og røg kan selv det mindst uanseelige forløb – i elevernes øjne – blive kæmpe stort.

Begrænsingens snærende bånd sætter kreativiteten fri. Det kan virke absurd at samle på pap, flaskelåg og ispind-pinde (det er sjovt), men ikke desto mindre disse tre og mange flere blive til guld i hænderne på dine elever, når I f.eks. skal udfærdige et mock-up af et tiny-house i matematik, skabe et brætspil i tysk, eller løse et problem i en fiktiv fortælling (måske kan vi redde hovedpersonen med en fungerende elevator?).

Næsten helt almindelig gak! Find plejer frem, men gør det med bananer, hvad ellers? Et greb til hurtigt at indføre det legende i et forløb kunne være, at man opsætter nogle absurde benspænd, som f.eks. at skabe et skib, der både kan samle affald, befordre sig CO2-neutralt, have farven blå, men samtidig også kunne sprede enormt meget glæde.

Det er 100% lødigt, at et forløb kvalificeres som godt, hvis det har skabt glæde, liv i øjnene og smil. Der er altså tale om et nyt værdisæt, hvor hjernen endelig får lyst til at lære på dén måde, hvor den lærer bedst – ved en legende tilgang. For legen har historisk altid været en evolutionær genvej til læring.

Sådan kommer du i gang i jeres organisation

Ledelsesopbakning er essentiel for forandringsledelse, og den legende tilgang er ikke en undtagelse, hvad angår den opbakning, der er behov for, når det gælder om at implementere de greb og rammer, der er nødvendige for at den legende tilgang – som didaktisk afsæt og mål – kan blive realiseret.

Accepter, at forandringsvillighed varierer som der er mennesker til. Det kan være svært at give afkald på plejer og sætte vovemodet til at prøve det uforudsigelige i dets sted. Derfor kan man heller ikke forvente, at alle i organisationen rejser med samme hastighed.

Mange bække små gør en stor å. Det kan være besnærende at ville ændre hele organisationen og didaktikken med et trylleslag, men dét, der har den allerstørste effekt og betydning er mikrohandlinger tæt på eleverne; praksisnære, intime og meningsopbyggende forløb.

I organisationen skal der være forståelse for den overordnede nye retning, og man skal indbyrdes have aftalt de nye spilleregler, så man bibeholder den konstruktive dialog – langt væk fra en art latterliggørelse og underkendelse af f.eks. den legende tilgangs kvaliteter.

Det er centralt, at ledelsen i deres kommunikationsstrategi gør det klart for forældrene, at didaktikken vedr. den legende tilgang er fundamental anderledes end traditionel undervisning. Det betyder ikke, at traditionelle temaer og emner er suspenderes, men de bliver i stedet belyst på nye måder, fra nye vinkler og ståsteder.

Sådan kommer du i gang med at udvikle jeres playspace

Hvad nu hvis, der ikke var stole? Hvad kalder rummet på? Hvad ville det mest indlysende være at starte med, når vi nu skal indrette et nyt rum? Hvad siger skriften på væggen. Tal om det, diskuter i en åben og ærlig dialog; hvad er rummets primære formål?

Er der et oplagt sted, miljø, eller rum på skolen, der inviterer til manifesteringen af et PlaySpace? En sjov øvelse kunne være at kigge på belægningsgraden af de forskellige rum i skolens lokaleoversigt. På den måde bliver det gjort tydeligt, på godt og ondt, hvilke rum, der måske udgør vigtige gemmesteder for skolens lokale spøgelse, der i bytte kunne blive skolens lokale potentiale.

Tænk legestemninger; jeres rum skal kunne igangsætte mange forskelligartede aktiviteter, og ikke kun rumme rummets tidligere funktion. Kan man i samme rum spille teater, bygge katapulter og meditere?

Låser lokalet for fede forløb, fordi alt er nagelfast? Så sæt det dog på hjul (som man siger), og i system, dét er en god idé.

Hvad inviterer rummets opstilling til, og hvor mange funktioner kan det tænke, at et bord kan have? Tænk over, om det kan give mening at opdele rummet i zoner, giv det døde liv og arbejd med forskellige materialer.

Inspiration

Følgende kommentarer, indsamlet af Rambøll, kan give en idé om, hvor dybtgående og fundamental den legende tilgang til teknologiforståelse kan forandre en organisations syn på sig selv, og de mennesker – store som små – som den huser