Om os

Det er vores mission at forbedre privacy-professionens nuværende tilstand ved at løse komplekse problemer for organisationer, og ved at dele idéer og koncepter som kan være med til at forme privacy-agendaen i Danmark.

Hvorfor eksisterer vi?

AcePrivacy er et selskab, som er dedikeret til at arbejde med privacy-ledere for at identificere deres største problemer og udvikle løsninger, som kan afhjælpe problemerne. Gennem vores tidligere konsulent-erfaring har vi hjulpet nogle af de største selskaber i Danmark og verden med at nå deres mål inden for privacy og informationssikkerhed, herunder GDPR.

Vi er vejledt af et oprigtigt og rodfæstet værdisystem, som handler om at vores kunders interesser altid kommer i første række. Vi arbejder med vores kunder for at nå frem til kreative og begavede løsninger, som gør at de når deres mål og bliver frontløbere i privacy-industrien hvis det er det, de ønsker. Det gør vi ikke blot ved at rådgive og undervise, men særligt ved at være fuldt dedikerede til implementeringsprocessen.

Vi ved, at privacy-initiativer aldrig vil leve succesfuldt i en organisation uden behørige implementeringsteknikker og vi anvender derfor strukturerne fra nogle af verdens mest anerkendte rammeværk til at sørge for en effektiv implementering. Vi hjælper således vores kunder med at definere, implementere, teste og forbedre deres privacy-initiativer. Det medfører, at løsningerne ikke blot fungerer som såkaldte papirskjold der bliver glemt i skuffen, men er reelle, praktiske og testede løsninger, som fungerer i den virkelige verden.

Hvad er vores værdier?

I alt det arbejde vi laver, praktiserer vi 5 værdier.

1. Professionel integritet

Både i vores bestræbelser på at nå jeres mål, og derefter, holder vi os selv oppe imod den højeste professionelle standard.

2. Kunde-interesser

Vi placerer vores kunders, og deres interessenters, interesser højere end vores egne interesser.

 

3. Grundige beslutninger

Vores løsninger er altid møntet på at privacy-beslutninger skal træffes af dedikerede og kompetente medarbejdere, frem for IT-systemer.

4. Praktiske løsninger

Vi udvikler løsninger som virker, og som kan testes, i den virkelige verden. Vi tager altid vores kunders kommercielle interesser i betragtning.

5. Bæredygtighed

Vi designer og implementerer bæredygtige løsninger. Det er centralt, at de løsninger vi implementerer, fortsætter med at udvikle sig når vi er færdige.

Hvorfor vælge os?

Efter at have brugt tusindvis af timer i felten på at hjælpe store virksomheder og offentlige myndigheder med at nå deres privacy-målsætninger, har vi praktisk erfaring med ethvert hjørne af privacy-industrien. Vores erfaring går fra at have lavet GDPR-implementeringer med over 100 interessenter involveret på tværs af landegrænser, til at lave DPIA’er og gennemføre krishåndtering ifm. et stort databrud, som endte på forsiden af en af landets største aviser.

Vores teknikker er gennemprøvet. Vi anvender specifikke rammeværk til at sikre, at vores løsninger er tilstrækkeligt forankret i vores kunde-organisationer. Vi identificerer de største problemer, genererer kritisk viden, designer løsninger, implementerer, tester og forbedrer indtil vores kunder har nået deres mål.

Det er ikke en unik metode. Det er i vidt omfang den metode, der beskrives i ISO 27001 og enhver privacy-ekspert, som kan sit kram med hensyn til implementering, vil være i stand til at føre den ud i livet. Det er ikke desto mindre en effektiv metode, og hos AcePrivacy kombinerer vi den metode med vores evne til at navigere mellem nøgle-interessenter og designe kreative løsninger, som altid tager vores kunders kommercielle hensyn i betragtning.

Vores evne til at få tingene gjort på en måde hvor nøgle-interessenter velvilligt tager ejerskab, hvor privacy-agendaen promoveres internt og hvor vores kunder bliver ved med at udvikle sig efter at vi er færdige, er det, der får vores løsninger til at skille sig ud.

Hvem er vi?

Certificeringer
  • CIPP/E (Certified Information Privacy Professional)
  • Security+ (Firewall-konfiguration, kryptering mv.)
  • ISO 27001 Lead Implementer (IT-revision)
Jens Korsgaard – Stifter

Jens er grundlægger af AcePrivacy og er af uddannelse jurist fra hhv. København og Singapore. Jens besidder bl.a. følgende erfaring fra privacy-området:

  • Har som Deloitte-konsulent lavet implementeringsaktiviteter for 40+ kunder, inkl. C25-selskaber.
  • Har haft en nøglerolle i GDPR-implementeringen hos de Nordiske afdelinger i en af Europas største banker. 
  • Har rådgivet 7 af verdens største shippingselskaber om implementering af cybersikkerhed ombord på deres skibe.
  • Har lavet krisehåndtering i forbindelse med et databrud, som endte på forsiden af en af Danmarks største aviser. 
  • Har succesfuldt drevet et IT-sikkerhedsprojekt til 50+ mio. kr. hvorved sikkerhed skulle implementeres i 45 webapplikationer. 
  • Har på mindre end 12 måneder sikret, at en GDPR-revisionsrapport viste 0 anmærkninger for en mellemstor virksomhed. 
  • Har lavet privacy-software og har pt. prototyper på nyskabende produkter til testning hos en af Danmarks største virksomheder.
Line Vedel Perlman – Bestyrelsesformand

Line er bestyrelsesformand og er således med til at sætte den strategiske retning for AcePrivacy. Hun bidrager desuden med løbende sparring og vejledning vedr. igangværende projekter og nye initiativer.

Line er oprindeligt uddannet advokat fra Kammeradvokaten og er pt. Vice President for Risk & Compliance hos Scalepoint Technologies. Forinden dette var Line partner og leder af Deloittes privacy-team i København og har desuden arbejdet 10 år hos Mærsk som bl.a. Global Head of Compliance.

Som følge af sine mange års erfaring, har Line opbygget et omfattende netværk blandt en række af de førende eksperter inden for compliance både nationalt og internationalt, som hyppigt anvendes til vidensdeling og identifikation af trends i privacy-industrien.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os