Men hvordan foregår det? Her kommer outplacement samt projektansættelse ind i billedet

Skal du snart føre en fyringsrunde i dit firma ud i livet, eller er du nødt til at afskedige en enkelt medarbejder? En dag kan du muligvis få brug for at opsige en medarbejder. Og hvad så nu? Her kommer projektansættelse foruden outplacement ind i billedet. Dette indtræffer ved, at dette støtter dig og den opsagte medarbejder igennem hele processen. Der kan i de fleste tilfælde være talrige grunde til, at en arbejdsgiver må opsige en del af sit personale. I vinters stod jeg som daglig leder for en økonomiafdeling i den uheldige situation at være nødsaget til at give en fyreseddel til tre af mine ansatte. Da opsigelserne blev vedtaget, traf vi en beslutning om at bruge penge på projektansættelse såvel som outplacement til de ansatte, der blev fyret. På denne måde øjnede vi nemlig muligheden for at give dem mod på at komme videre i karrieren. Mange arbejdsgivere har et ønske om at tage hånd om, at de fyrede ansatte får det mest optimale udgangspunkt for så hurtigt som overhovedet muligt at komme videre på arbejdsmarkedet samt privat. Desuden har investeringen i outplacement plus projektansættelse for de afskedigede ansatte medført, at de andre medarbejdere i afdelingen har haft nemmere ved at tilpasse sig de nye arbejdsopgaver der er kommet som en følge af opsigelserne. Outplacementen endte som følge deraf med at blive en vej til at bevise, at vi bærer en social ansvarsfølelse såvel som skabe grobund for en harmonisk stemning i en yderst besværlig proces. Den fyrede kollega får vejledning fra en fast konsulent under alle dele af forløbet. Såfremt man booker en jobkonsulent med speciale i professionel projektansættelse og outplacement, kan man få en mulighed for at give de pågældende medarbejdere en hjælpende hånd når krisen kradser. Jobsøgningskonsulenten har også givet en kompetent vejledning, der har hjulpet de ansatte til at afdække deres kompetencer såvel som fremtidige muligheder i deres arbejdsliv.