Giv medarbejderen en god afsked med individuel outplacement

Som personaleansvarlig i en middelstor organisations personaleafdeling, kom jeg sidste vinter i den triste situation at være nødsaget til at give en fyreseddel til fire af mine medarbejdere. Dengang fyringsrunden blev vedtaget, tog vi også en beslutning om at tilbyde et outplacement forløb for de medarbejdere, der blev opsagt. Dermed øjnede vi nemlig muligheden for at give dem mod på at søge videre i deres arbejdsliv. Det følte vi, at vi var forpligtiget til, fordi at vi overhovedet ikke var utilfredse med deres arbejdsindsats i firmaet. På grund af krisen var vi ikke desto mindre nødsaget til at skære ned et sted.

Et af helt store plusser ved at give vores afskedigede medarbejdere et outplacement forløb ved en ekstern partner har været, at vi også efter fyringerne har haft nogle flittige og glade medarbejdere. Derudover har investeringen i outplacement for de pågældende medarbejdere medvirket til, at de andre medarbejdere i afdelingen hurtigere har tilpasset sig de utallige forandringer ifm. fyringsrunden. Outplacement viste sig som følge deraf at være en vej til at vise et socialt ansvar og skabe fundamentet for en fredelig gennemførsel i et særdeles kompliceret forløb.

For de ansatte, som fik en opsigelse, har outplacement forløbet også sikret en positiv oplevelse. Gennem perioden efter deres afskedigelse har de nemlig haft glæde af at få vejledning fra jobsøgningskonsulent fra et rekrutteringsbureau som blandt andet har rådgivet dem om at skrive ansøgning såvel som cv til jobs, som matcher deres ønsker. Outplacement vejlederen har dertil givet en kompetent sparring, som har sikret, at den enkelte medarbejder fik assistance til at afdække deres kompetencer samt fremtidige jobmuligheder. Af den grund har de afskedigede ansatte følt sig klar til at gå på jagt efter nye jobs.

Er du tvunget til at fyre et vist antal ansatte i din virksomhed, eller er I tvunget til at sige farvel til en medarbejder? Uagtet årsagen til fyringerne og omfanget af en eventuel fyringsrunde, er outplacement for samtlige af de fyrede ansatte en favorabel investering for både organisationen og de ansatte, som blev afskediget. På baggrund af de imponerende oplevelser fra min egen afdeling, vil jeg således råde til, at man hvis det er muligt budgetterer med outplacement forløb, når man afskediger ansatte.

Hvis du selv står og er er blevet ramt af en fyringsrunde, og har du svært ved at bevare overblikket over, hvordan du skaffer et lignende arbejde? Så er det også en god idé for dig at se på om der er en chance for, at firmaet er villig til at hjælpe dig videre ved at betale for et sparringsforløb med en outplacement konsulent. I den forbindelse kan din tillidsrepræsentant ofte fungere som din allierede og hjælpe dig med at få tilføjet en aftale om outplacement i din opsigelse. Med et outplacement sparringsforløb får du nemlig et optimalt afsæt for at transformere afskedigelsen til noget konstruktivt og sætte helt nye individuelle målsætninger for din karriere.