En e-cigaret uden tjære

En e-cigaret [plusdamp.dk] er et udtryk for en elektronisk cigaret, hvilket kan anvendes i stedet for almindelige tobakscigaretter, men hvorfor burde man vælge en e-cigaret? Et væld af fordele er en e-cigaret ejer af, eksempelvis: nul giftige stoffer og tjære, ej miljøskadelig, ej skadelig for ikke-rygere, nul røg ved forbrænding af cigaretten, ikke nogen fare ved de kemiske reaktioner som opstår ved antænding, ikke nogen brandfare, ingen fysisk afhængighed, samme følelse af inhalering & rygning, kan ”ryges” stort set overalt, stor pengebesparelse, ingen tandmisfarvning, ingen gule gardiner plus vægge i hjemmet, ikke nogen stinkende ånde foruden intet tøj med tobakslugt. En e-cigaret bliver lavet for at simulere rygeoplevelsen ved cigaretterne, men uden det indhold, der er bestående af sundhedsskadelige stoffer som f.eks. kuldioxid, tjære, bly, arsenik, cyanid, salpeter, benzen, formaldehyd, radon, acetone, polonium-210, DDT m.m. I gennemsnit rummer en normal tobakscigaret helt op på 4000 stoffer, og heraf er flere af dem toksiske & kræftfremkaldende. Det, som svarer til røg fra en ordinær tobakscigaret i en e-cigaret består af damp, evt. med nikotin, som er valgfrit, men fornemmes temmelig meget som røg fra en almindelig cigaret. En e-cigaret rummer ingen toksiske stoffer, lige undtagen nikotin, og pga. at e-cigaretter heller ikke er tobakforbrændende, udsættes ikke-rygere ej for passiv rygning, og på grund af det er de ej medregnet i rygeloven. E-cigaretter kan som følge deraf ”ryges” stort set overalt, som bl.a. på kontorer, caféer, værtshuse, hoteller og endog i nogle lufthavne plus på nogle fly.